Den senaste tiden av mitt liv har gått till att lära min animationens ädla konst och här presenteras i korthet en del av de projekt jag har gjort.

Pga tekniska skäl kan jag i nuläget inte presentera filmklipp utan bara stillbilder och skisser från produktionerna samt ett par sekvenser med tillvägagångssätt och dylikt.

Galleri